Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Jesteśmy członkami

Konferencje

Sponsor główny

bracco

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 3934135, fax. 32 3934136
tel. 511 344 638
e-mail: pste.zarzad@gmail.com

  • ban001.png
  • ban002.png
  • ban003.png
  • ban004.png

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

xGłównym celem PSTE jest podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawód technika elektroradiologii oraz kształcących się w tym zawodzie poprzez organizację szkoleń teoretycznych, warsztatów praktycznych i innych form dydaktycznych.

W ramach realizacji głównego celu statutowego będziemy współpracować z ośrodkami referencyjnymi oraz firmami dystrybuującymi sprzęt do badań diagnostycznych.

Jednym z głównych zadań PSTE jest zaangażowanie się w integrację środowiska zawodowego ludzi związanych z radiologią czy diagnostykę obrazową .

Przedmiotem naszego zainteresowania będą wszystkie sprawy zawiązane z zawodem technika elektroradiologii od kształcenia począwszy poprzez sprawy zawodowe aż do emerytur pomostowych kończąc.

Deklarujemy kontynuację bliskiej współpracy z OZZTME oraz OZZTMR poprzez uczestnictwo w pracach Komisji powołanych już przez Ministerstwo Zdrowia oraz zgłaszamy swoją gotowość do prac legislacyjnych aktów prawnych dotyczących naszego zawodu, promieniowania jonizującego czy ochrony radiologicznej.

Stowarzyszenie w 2014 roku zostało członkiem European Federation of Radiographer Societiesfederacjii zrzeszającej towarzystwa techników elektroradiologii z całego naszego kontynentu.

Zgodnie ze Statutem PSTE, którego Pan/Pani jest członkiem, przypominam o opłaceniu składki0 członkowskiej za bieżący rok - termin upływa z dniem 31.03.2017r.

Jednocześnie przypominam, ze terminowe opłacenie składki upoważnia  do skorzystania ze zniżki w uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez PSTE.
Na Państwa prośbę (dla osób zainteresowanych) będą od tego roku wystawiane faktury za opłaconą składkę – prosimy osoby zainteresowane o emaila