Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Jesteśmy członkami

Konferencje

Sponsor główny

bracco

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 3934135, fax. 32 3934136
tel. 511 344 638
e-mail: pste.zarzad@gmail.com

  • ban001.png
  • ban002.png
  • ban003.png
  • ban004.png

Link do strony głównej:

6-11 listopad 2015 rok Kraków
8th EFRS AGM (European Federation of Radiographers, Annual General Meeting)

Jest nam niezmiernie miło poinformować,  że w dniach 6-7 listopada 2015 r.  w Krakowie odbyło się 8 Walne Zebranie członków  EFRS. Spotkanie to było dla nas szczególnie ważne z racji iż zostało zorganizowane po raz pierwszy w Polsce przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii (PSTE)  oraz naszych kolegów z Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii  (PTE).
AGM EFRS jest corocznym spotkaniem przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń oraz instytucji naukowych będących członami EFRS, które mają wpływ na kształtowanie i rozwój profesji jaką jest Elektroradiologia na terenie całej UE.

Podczas pierwszego dnia omówiono kwestię zmiany statutu EFRS , omówiono realizację planów na lata 2013-2016 , poruszono kwestię ochrony radiologiczne i bezpieczeństwa pacjentów podczas procedur radiologicznych. Prezes EFRS Casba Vandulek podsumował 7 th AGM EFRS który miał miejsce w Portugalii , następnie przedstawiono raport finansowy za okres 2014/2015 - który został zaakceptowany jednogłośnie.Podczas tegorocznego AGM pierwszego dnia do federacji jednogłośnie zostały przyjęte:
Stowarzyszenie -Association des Professionnels en Imagerie Medicale (APIM) BELGIA
oraz instytucje:
*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
*Medi Zentrum fur Medizinishe Bildung, Bern, Switzerland,
*Medical University of Plovodir, Bułgaria
Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczystą kolacja połączona z zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce.

Podczas drugiego dnia obrad tegorocznego 8 AGM omówiono następujące dokumenty:
*Dokument EQF 6 dotyczący standardów kształcenia elektroradiologów na poziomie licencjackim (http://www.efrs.eu/publications/see/EFRS_EQF_level_6_benchmark?file=749)
*Dokument EQF 7 dotyczący standardów kształcenia elektroradiologów na poziomie magisterskim – dokument w przygotowaniu
*Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo pacjenta w radioterapii i radiologii w Europie
*Dokumenty HERCA (Heads of European Radiological Protection Competent Authorities) http://www.herca.org/
*PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Pediatric Imaging) http://www.efrs.eu/link/detail/PiDRL__European_DRLs_for_paediatric_patients_(running)?id=758

Dorien Pronk-Larive pełniąca funkcję CEO w EFRS poinformowała , iż kolejne 9th AGM EFRS dobędzie się na Malcie w dniach 11-12. 11.2016.

Zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania strony EFRS.


Walne Zebranie Członków European Federation of Radiographer Societies
Termin:   7 listopad 2014 r.
Miejsce:  Portugalia

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii w dniu 07.11.2014r. w ramach siódmego Walnego Zebrania Członków ERS w Portugalii, zostało oficjalnym członkiem federacjii zrzeszającej towarzystwa elektroradiologów oraz techników radiologii/elektroradiologii z całego naszego kontynentu.Jest nam niezmiernie miło być nowym członkiem tej europejskiej rodziny.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania zakładki EFRS na naszej stronie gdzie będziemy dzielić się z Państwem bieżącymi informacjami związanymi z działaniami federacji oraz aktywnością naszego Stowarzyszenia w EFRS.

Od 7.11.2014 - Każdy członek PSTE jest jednocześnie członkiem EFRS. Federacja na dzień dzisiejszy zrzesza ok 85 tyś. osób profesjonalnie zajmujących się diagnostyką obrazową, radioterapią, medycyną nuklearną. Mimo bardzo krótkiego czasu istnienia - jest to najbardziej dynamiczna ale i dojrzala organizacja dbajaca o nasze interesy na poziomie europejskim ale także w krajach członkowskich.

W Polsce obecnie PSTE i PTE są członkami EFRS - co mamy nadzieję istotnie poprawi w wymiarze długofalowym pozycję naszej profesji na rynku, także poprzez wpływ na zasady i poziom edukacji kandydatów do zawodu jak i zasady kształcenia ustawicznego. Pierwszy raz pojawia się możliwość organizacyjnego wpływania na to co będzie istotne nie tylko w dniu dzisiejszym ale daleko w przyszłości.


 List pożegnalny ustępującego prezydenta federacji kończący drugą kadencję - Zebranie Walne Coimbra 2014

Ze względu da ducha i istotność treści, zdecydowaliśmy się przedstawić poniżej tłumaczenie listu kończącego kadencję prezydenta federacji. List jest pewnym podsumowaniem jego działań ale także osiągnięć EFRS w ciągu kilku oststnich lat. List też można traktować także jako motto dla naszych wysiłków na przyszłość.

Zapraszamy do lektury

        "Jako Prezes Zarządu EFRS, zwracam się do Zgromadzenia Ogólnego Rady EFRS po raz ostatni. Zdecydowałem sie więc napisać te słowa, aby uniknąć pominięcia pewnych ważnych spraw, ale również po to, aby posłużyły one do zapoczątkowania pisania historii EFRS.                  
Koncept jakim jest EFRS powstał jako idea oparta na marzeniu. Sięgając pamięcią do roku 2005 i 2006,większość państw bała sie owego konceptu, idei, marzenia.
Tworzenie niezależnej i autonomicznej struktury europejskiej, która dałaby głos radiograferom - technikom rentgenowskim na poziomie całej Europy nie było łatwym procesem.  Nie każde państwo było przekonane o korzyściach, które owa struktura mogłaby przynieść.
Ostatnie 7 lat pokazało, że ci, którzy uwierzyli w ów koncept, ideę, marzenie, nie mylili się. Z ogromną radością mogę dzisiaj potwierdzić, iż wszystkie decyzje, plany działań, oświadczenia oraz przyszłe działania EFRS zawsze były popieranie jednomyślną decyzją...
Istotnym jest zdanie sobie sprawy z tego, że przez  ostatnich siedem lat musieliśmy się skupiać na tworzeniu wizerunku, nazwy oraz wizji, a także na  przekazaniu światu zewnętrznemu realistycznego obrazu zjednoczonej struktury, tworzonego przez rożne kultury z różnymi problemami, ale ze wspólnymi celami, jakimi są promowanie i rozwijanie naszej profesji.
W ciągu ostatnich siedmiu lat musieliśmy stworzyć naszą własną tożsamość, nasz kod genetyczny. DNA EFRS wybudowane zostało na solidnych wartościach takich jak , przyjaźń, lojalność, ciężka praca wolność słowa, dyskutowanie o odmiennych opiniach i dzielenie się wiedzą.
Będąc Prezydentem EFRS miałem okazję wiele się nauczyć z każdym z was. Każdy z was, członków EFRS, dał mi siłę do pracy na rzecz naszego wspólnego celu.

Chciałbym, za waszym pozwoleniem, wyrazić moja wdzięczność dla członków Rady EFRS (Sija Geers, Csaba Vandulek, Hakon Hejmly i Sandie Mathers), członków  Komitetu Doradczego EFRS (Dan Pekarovnik i Sussane Huber) oraz dyrektora EFRS - Doriena Pronk-Larive’a.
EFRS jest obecnie solidną i szanowaną organizacją, świetnie przygotowaną na wszelkie przyszłe wyzwania naszej profesji.
Zanim powstało EFRS, europejscy technicy rentgenowscy owszem potrafili reagować. Jednak po powstaniu EFRS stali się oni proaktywni, a oznacza to, że EFRS zawsze stanowi częś rozwiązania, a nie część problemu.
Każdemu  z was, zarówno zwykłym jaki i zrzeszonym członkom, chciałbym przekazać wiadomość:
EFRS to nie Zarząd, Komitet Doradczy, czy HENRE MT.
EFRS to każdy z was. Przyszłość EFRS zależy od waszego wkładu i pracy, jaką jesteście skłonni wykonać na rzecz naszego zawodu.
Powiedziałem kiedyś takie słowa  i teraz je powtórzę: Czasami członkowie zarządu czuja się jak generałowie, czekają na swych koniach na bitwę, jednak, gdy oglądają się za siebie, nie widzą tam armii. Wy jesteście armią EFRS. EFRS was potrzebuje.
Jeśli chodzi o nasze działania polityczne, zawarliśmy kontakty na najwyższym poziomie, z najważniejszymi europejskimi partnerami w diagnostyce obrazowej i radioterapii. Przygotowaliśmy solidny grunt, na którym przyszłe pokolenia będą mogły nadal tworzyć EFRS.
Europejskie Standardy Praktyki, rozwój roli zawodowej, praktyka postępu, model kształcenia ustawicznego, program badań strategicznych dla techników rentgenowskich są moim zdaniem filarami naszego  przyszłego rozwoju zawodowego.

Dokumenty strategiczne opublikowane przez EFRS wraz z publikacjami w literaturze o wyżej wymienionej tematyce są niezbędne.  Uniwersytety również odgrywają w tej kwestii ważną rolę
Musimy zrobić cos więcej, być czymś więcej, więcej tworzyć i więcej publikować.
EFRS jest silnikiem, podczas gdy HENRE ma obowiązek być jego paliwem.
Idealne połączenie między uczelniami wyższymi i państwowymi stowarzyszeniami jest niezwykle istotne dla przyszłego rozwoju naszego zawodu.

Zbudowawszy podstawy EFRS, jesteśmy teraz zobowiązani zachęcać i werbować młodsze pokolenia, przygotowywać i motywować je do tego dobrowolnego zadania.
Są one bowiem naszą przyszłością i zapewnią naszej profesji potencjał.

Chciałbym również wyrazić swoją pewność w stosunku do nowego Zarządu. Wszyscy wiemy, że każdy z was będzie się dla EFRS starał jak najlepiej. Będziecie mieli moje pełne poparcie podczas trzech lat waszego mandatu, lat wypełnionych ciężką pracą. Będę częścią waszej armii.
Obowiązkiem EFRS jest zaplanowanie przyszłości naszego zawodu. Zastanowienie się, czym i gdzie chcemy być za 10 lat.

Osobiście, był to dla mnie honor działać na rzecz EFRS. Jeden z najbardziej ekscytujących etapów w moim życiu zawodowym, który był możliwy jedynie dzięki zrozumieniu i współpracy mojej rodziny, którym za tę współpracę bardzo dziękuje. Dziękuje również za wsparcie moim kolegom z wydziału oraz zarządowi mojej szkoły w Coimbrze, za to, że dostosowali się do mnie, dzięki czemu mogłem poświęcić EFRS tyle czasu ile tylko było potrzeba."

Serdecznie dziękuje Wam wszystkim
Graciano Paulo

Prezes EFRS , Coimra, Portugalia, Listopad 2014