Nowości i wydarzenia

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta] - Prawo atomowe.
DATA PUBLIKACJI: 2021-10-04

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta] - wynika z Prawa atomowego. Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej stanowi jeden z kilku sposobów podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.


Obowiązek podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz osób nadzorujących ich wykonywanie wynika z art. 33n ust. 1 ustawy - Prawo atomowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 623).

W celu wykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, osoba objęta tym obowiązkiem jest obowiązana uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat (liczonych od dnia wejścia w życie nowelizacji z 13 czerwca 2019 r., tj. od dnia 23 września 2019 r.) - art. 33n ust. 2.

Podnoszenie kwalifikacji może być realizowane poprzez ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Co ważne, szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej stanowi jeden z kilku sposobów podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Punkty można także zdobyć przez ukończenie innego szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, oraz udział w krajowych lub zagranicznych wydarzeniach naukowych dotyczących tej tematyki (kongresy, zjazdy, konferencje, sympozja) oraz wygłoszenie wystąpienia lub wykładu na takim wydarzeniu. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i na odległość (np. przez Internet).

Na podstawie art. 33n ust. 4, każdej z ww. form podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej, przypisano określoną wartość punktów szkoleniowych:

- za ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (art. 33n ust. 3 pkt 1): 20 punktów,

- za każdą godzinę innego szkolenia obejmującego określoną tematykę (art. 33n ust. 3 pkt 2): 1 punkt,

- za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym poświęconym określonym zagadnieniom (art. 33n ust. 3 pkt 3): 5 punktów,

- za wygłoszenie wykładu lub wystąpienia na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym poświęconym określonym zagadnieniom (art. 33n ust. 4 pkt 4): 10 punktów.

 

Więcej w ustawie pod adresem: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-atomowe-16890219/art-33-n