Nowości i wydarzenia

IV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSTE
DATA PUBLIKACJI: 2016-02-27

na podstawie §39 STATUTU Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii zwołał Zebranie Walne Termin: 27 luty 2016 r., godz. 10.00 Miejsce: Centrum Konferencyjno MOLO, ul. Klonowa 16,Smardzewice        

PROTOKO?Ł
ZEBRANIA WALNEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNIKO?W ELEKTRORADIOLOGII

W dniu 27 lutego 2016 r. w Smardzewicach odbyło sie? Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Techniko?w Elektroradiologii.

Porza?dek Walnego Sprawozdawczo ? Wyborczego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Techniko?w Elektroradiologii:

09: 30 Rozpocze?cie Walnego Zgromadzenia Członko?w PSTE - I termin 09: 45 Rozpocze?cie Walnego Zgromadzenia Członko?w PSTE - II termin

09: 45 Rozpocze?cie Zebrania Walnego 09:45- 14:00

 • ?  Wybo?r Przewodnicza?cego (prowadza?cego spotkanie) i sekretarza

 • ?  Wybo?r Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

 • ?  Sprawozdanie z działalnos?ci zarza?du PSTE prezes,

 • ?  Sprawozdanie finansowe skarbnik,

 • ?  Sprawozdanie komisji rewizyjnej - przewodnicza?cy komisji,

 • ?  Głosowanie nad absolutorium

 • ?  Wnioski i uchwały

 • ?  Wybo?r władz PSTE ( Prezesa , Zarza?du , Komisji Rewizyjnej)

 • ?  Program do realizacji

  Zakon?czenie Zebrania Walnego