Nowości i wydarzenia

III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSTE
DATA PUBLIKACJI: 2015-03-15

Na podstawie § 39 STATU PSTE Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii zwołał Zebranie Walne Termin: 15 marca 2015 r., godz. 12.45 Miejsce: Hotel Iness, ul. Wróblewskiego 19, Łódź

PROTOKO?Ł ZEBRANIA WALNEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNIKO?W ELEKTRORADIOLOGII

W dniu 15 marca 2015r. w Łodzi odbyło sie? Zebranie Walne Polskiego Stowarzyszenia Techniko?w Radiologii.

Porza?dek Zebrania Walnego Polskiego Stowarzyszenia Techniko?w Elektroradiologii:

12.45 Rozpocze?cie Walnego Zgromadzenia Członko?w PSTE - I termin 13.00 Rozpocze?cie Walnego Zgromadzenia Członko?w PSTE - II termin

13.00 Rozpocze?cie Zebrania Walnego 13.30- 16.00

  • ?  wybo?r Przewodnicza?cego (prowadza?cego spotkanie) i sekretarza

  • ?  wybo?r Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

  • ?  sprawozdanie z działalnos?ci zarza?du PSTE prezes,

  • ?  sprawozdanie finansowe skarbnik,

  • ?  sprawozdanie komisji rewizyjnej - przewodnicza?cy komisji,

  • ?  głosowanie nad absolutorium

  • ?  wnioski i uchwały

  • ?  program do realizacji

    Zakon?czenie Zebrania Walnego