Nowości i wydarzenia

KONFERENCJA SZKOLENIOWA "Diagnostyka kończyny górnej"
Termin: 2016-09-17 - 2016-09-18Miejsce: entrum Konferencyjno MOLO, ul. Klonowa 16,Smardzewice

Konferencja zorganizowana dzięki współpracy:

Anatomia radiologiczna kończyny górnej - lek med. Katarzyna Pospieszny
Podstawowe i dodatkowe projekcje  zdjęć kończyny górnej - technik elektroradiologii Karina Duda
Badania USG w obrębie kończyny górnej - lek med. Jarek Maczuch
Objaw Raynaud'a w aspekcie klinicznym i radiologicznym - dr n med. Gustaw Wójcik
Kontrasty TK i MR – najważniejsze cechy i różnice - Agata Smołka Bracco Imaging Polska
IDR – racjonalne zarządzanie kontrastem badaniach TK - Michał Najdzik Bracco Imaging Polska
"Portal RadAspire - nowe możliwości szkoleniowe w radiologii."-GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i swoje przychody  - Małgorzata Ziółkowska ,INTER Polska SA
Metody badań przewodnictwa nerwowego i mięśniowego kończyny górnej - technik elektroradiologii Aleksandra Szatkowska
Diagnostyka elektrofizjologiczna kończyny górnej - technik elektroradiologii Agnieszaka Fudala
Kończyna górna w aspekcie badań tomografii komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem stawu barkowego
 -  technik elektroradiologii Zofia Siwierska, technik elektroradiologii Grzegorz Machalski
Patologia  kończyny górnej w radiologii klasycznej  i TK - lek med. Karolina Kukawska -Sysio
Uszkodzenia kompleksu obojczykowo-barkowego w technikach RTG i TK - dr n med. Gustaw Wójcik

Badania naczyniowe kończyny górnej - lek med. Sławomir Wojczyk
Roadmapping historia i przyszłość – Łukasz Smolin, Philips Polska Sp. z o.o.
Metodyka wykonywania badań MR kończyny górnej  - technik elektroradiologii Artur Synowiecki
Metody wykonywania badań barku w rezonansie magnetycznym -technik elektroradiologii Paweł Gdowski
Przydatność obrazowania MR w ocenie stawów kończyny górnej; od anatomii do patologii -dr n med. Arkadiusz Szarmach
Rentgenodiagnostyka  konwencjonalna i tomografia komputerowa w Polsce - wyniki badania ankietowego - dr Piotr Pankowski Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 
Zastosowanie nowych wielkocząsteczkowych sensorów organicznych w diagnostyce onkologicznej przy użyciu obrazowania medycznego - dr Andrzej Swinarew Uniwersytet Śląski  w Katowicach Zakład Biomateriałów                        
Zasady bezpieczeństwa pracy ze względu na zagrożenia elektromagnetyczne w pracowni MR -dr inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy