Nowości i wydarzenia

KONFERENCJA SZKOLENIOWA "Diagnostyka chorób reumatologicznych"
Termin: 2019-02-08 - 2019-02-10Miejsce: Hotel Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotni
Dzień I – 8 lutego 2019 r. (piątek)
14.00 – 15.15Stosowanie promieniowania jonizującego w medycynie - zmiany wynikające z projektu nowelizacji Prawa atomowego oraz nowych regulacji wykonawczych -mgr Piotr Możdżeń
15.30 - 16.30
Zasady wydawania zezwoleń na funkcjonowanie jednostek, użytkowanie aparatu i zgód na wykonywanie procedur z użyciem promieniowanie jonizującego - mgr Małgorzata Donten
16.30 -17.30Procedury wzorcowe, robocze, audyty kliniczne zewnętrzne - mgr inż Ryszard Kowski.
17.30 - 18.00Historia niewidzialnego technika-mgr Sylwia Garbaciok
18.00 - 18.45Bezpieczeństwo pracy w pracowniach Rezonansu Magnetycznego-Gregor Schaefers

20.00 bufet kolacyjny/Radiologiczny Turniej Gier Planszowych

 

Dzień II– 9 lutego 2019 r. (sobota)
10,00 - 11.00
Kliniczne podejście do chorób reumatycznych dr n.med. Ewa Walewska
11.00- 14.15

Anatomia i patologia stawów krzyżowo-biodrowych w badaniu MR
Metodyka wykonywania badań w przypadku chorób reumatycznych (zakres badania, protokoły)
Diagnostyka zmian reumatycznych w badaniu MR
Blok wykładów prowadzonych przez 
dr hab. n. med. Wadima Wojciechowskiego
Współpraca firmy Philips Polska Sp. z o.o

14.15-15.00Obiad
15.00 - 19.00
WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII
20.00-kolacja, DJ

    

Dzień III–  10 lutego 2019 r. (niedziela)

10.00-12.00 Sprawy organizacyjne/ zebranie Zarządu PSTE

                                                                                                                                     w  imieniu Zarządu PSTE    
                                                                                                                                         Serdecznie Zapraszam 

Informacje Organizatora
Organizator pokrywa koszt:
szkolenia – trzy dni,
sali konferencyjnej - trzy dni
obiadu – jeden dzień,
przerw kawowych- dwa dni
kolacje konferencje –dwa dni
noclegu ze śniadaniem- dwa dni

Informujemy również, że istnieje możliwość rezerwacji pokoju z czwartku na piątek ( 7/8 lutego 2019 r. )  
na własną rękę i na własny koszt/hasło: konferencja PSTE.
Prosimy o rezerwacje pokoi w momencie zgłaszania się na konferencje.
Prosimy o wypełnienie formularza i odesłania na adres: monika@kuzniahotel.pl

ZGŁOSZENIA:
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZY, PODPISANIE OŚWIADCZEŃ ODESŁANIE W WERSJI CZYTELNEJ (ewentualnie oryginał dostarczyć w trakcie konferencji)
Termin:  do 7.01.2019 r. na adres:  pste@pste.pl lub pste.zarzad@gmail.com

FORMULARZ PDF/FORMULARZ DOC ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJE
FORMULARZ PDF/FORMULARZ DOCZGŁOSZENIA DO HOTELU- DODATKOWY NOCLEG
OŚWIADCZENIE RODO PDF/RODO– osoby, które nie wypełniały druku na poprzednich konferencjach/zebraniach.

OPŁATA:

Oplata rejestracyjna:
Opłata za uczestnictwo wynosi  250PLN /dla członków PSTE/ (minimum dwa lata ciągłej opłaty członkowskiej)
Opłata za uczestnictwo wynosi  320 PLN /dla członków PSTE(dla członka PSTE z stażem krótszym niż 2 lata)
Dla pozostałych uczestników    450 PLNTermin płatności: do 1 lutego 2019 r.Płatność na konto:

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii
ul.Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
PKO Bank Polski S.A nr 24 1020 2313 0000 3902 0438 3030