Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Jesteśmy członkami

Konferencje

termin: 29-30 września 2018 r
temat: „Diagnostyka kończyny dolnej”
miejsce:  Paprotnia

Sponsor główny

bracco

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 3934135, fax. 32 3934136
e-mail: pste@pste.pl

  • ban001.png
  • ban002.png
  • ban003.png
  • ban004.png

 Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Głównym celem PSTE jest podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawód technika elektroradiologii oraz kształcących się w tym zawodzie poprzez organizację szkoleń teoretycznych, warsztatów praktycznych i innych form dydaktycznych.

W ramach realizacji głównego celu statutowego będziemy współpracować z ośrodkami referencyjnymi oraz firmami dystrybuującymi sprzęt do badań diagnostycznych.

Jednym z głównych zadań PSTE jest zaangażowanie się w integrację środowiska zawodowego ludzi związanych z radiologią czy diagnostykę obrazową .

Przedmiotem naszego zainteresowania będą wszystkie sprawy zawiązane z zawodem technika elektroradiologii od kształcenia począwszy poprzez sprawy zawodowe aż do emerytur pomostowych kończąc.

Deklarujemy kontynuację bliskiej współpracy z OZZTME oraz OZZTMR poprzez uczestnictwo w pracach Komisji powołanych już przez Ministerstwo Zdrowia oraz zgłaszamy swoją gotowość do prac legislacyjnych aktów prawnych dotyczących naszego zawodu, promieniowania jonizującego czy ochrony radiologicznej.

Stowarzyszenie w 2014 roku zostało członkiem European Federation of Radiographer Societiesfederacjii zrzeszającej towarzystwa techników elektroradiologii z całego naszego kontynentu.